Προθεσμίες για άδεια χρήσης νερού (γεωτρήσεις, πηγάδια) και αγροτικού ρεύματος

 

Νόμος 4280/2014 

"Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών. Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις"

Πόσο έχουν κοστίσει οι επιδοτήσεις στις ΑΠΕ; – Την έκθεση της Κομισιόν ζητούν 10 ενώσεις

Πόσο έχουν κοστίσει οι επιδοτήσεις στις ΑΠΕ; – Την έκθεση της Κομισιόν ζητούν 10 ενώσεις

Καταχώρηση 2014/10/14

επιδότηση απε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειαςΔέκα ευρωπαϊκές ενώσεις από όλους τους κλάδους των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας -AEBIOM, EGEC, EPIA, EREF, ESHA, ESTELA, ESTIF, EUREC, EWEA, Ocean Energy Europe- απέστειλαν ανοικτή επιστολή προς τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για τα θέματα Ενέργειας, ζητώντας του να δώσει στη δημοσιότητα τη μελέτη της Κομισιόν όπου αποτιμώνται το κόστος και τα συστήματα επιδοτήσεων που έχουν εφαρμοστεί στον ευρωπαϊκό ενεργειακό κλάδο ως τώρα.

Οι ενώσεις καλούν τον Γκίντερ Έττιγκερ να δημοσιοποιήσει τη μελέτη, αρκετά πριν το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο, στο τέλος του μήνα, θα αποφασίσει για τους περιβαλλοντικούς στόχους της Ένωσης ως το 2030.

Παράλληλα, όπως τονίζεται στην επιστολή, με την αναμενόμενη απόφαση για τη δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια ως το 2030, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα θέσεις τις κατευθύνσεις που θα καθορίσουν την εξέλιξη του ενεργειακού συστήματος της Ευρώπης στις επόμενες δεκαετίες. 

«Μια τέτοια στρατηγική απόφαση πρέπει να βασίζεται σε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες. Σε αυτό το πλαίσιο, μια εκτεταμένη αξιολόγηση του κόστους και των ισχυουσών επιδοτήσεων στον τομέα της ενέργειας είναι το κλειδί για μια τεκμηριωμένη συζήτηση.

Κλειδί για την αξιολόγηση της οικονομικής αποτελεσματικότητας των δημόσιων πολιτικών στήριξης θα πρέπει να είναι ποσοτικά στοιχεία σχετικά με τις τρέχουσες και παλαιότερες επιδοτήσεις, καθώς αυτά θα δείξουν εάν και πώς το κόστος της τεχνολογίας έχει μειωθεί με την πάροδο του χρόνου, ως αποτέλεσμα της κρατικής παρέμβασης. Εξίσου σημαντικό για την πολιτική συζήτηση, η ανάλυση των εξωτερικών παραγόντων και των επιδοτήσεων θα βοηθήσει να γίνει κατανοητό ποια είναι τα στοιχεία επί του παρόντος δεν αντικατοπτρίζονται σωστά στις τιμές της ενέργειας», επισημαίνεται στην επιστολή.

Μάλιστα, υπενθυμίζουν στον απερχόμενο Επίτροπο Ενέργειας ότι «όταν η Επιτροπή παρουσίασε την ανακοίνωσή της με τίτλο “Η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η αξιοποίηση της δημόσιας παρέμβασης”, το Νοέμβριο του 2013, εσείς προσωπικά είχατε δεσμευτεί να παρουσιάσετε μια μελέτη σχετικά με το πλήρες κόστος της ενέργειας και των δημόσιων παρεμβάσεων πριν από το καλοκαίρι του 2014».

Από τότε, όπως σημειώνουν, «έχουμε εκτιμήσει την πλήρη και ανοιχτή διαδικασία διαβούλευσης που έχει πραγματοποιηθεί μέσω της μελέτης “Οι ενεργειακές επιδοτήσεις και το κόστος στην ΕΕ”, η οποία έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Ζητάμε τώρα από εσάς να εξασφαλίσετε ότι η μελέτη αυτή θα δημοσιοποιηθεί αρκετά πριν από το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και να μην καθυστερήσει περαιτέρω. Πιστεύουμε ότι θα συμμεριστείτε την άποψή μας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο εγγυητής της διαφάνειας και έγκαιρης πληροφόρησης», καταλήγει η ανοικτή επιστολή προς τον Έττινγκερ.

 

Πηγή: econews