Προθεσμίες για άδεια χρήσης νερού (γεωτρήσεις, πηγάδια) και αγροτικού ρεύματος

 

Νόμος 4280/2014 

"Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών. Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις"

Έσοδα στις τοπικές κοινωνίες από αιολικά και μικρά υδροηλεκτρικά - Απόντα τα φωτοβολταϊκά

Έσοδα στις τοπικές κοινωνίες από αιολικά και μικρά υδροηλεκτρικά - Απόντα τα φωτοβολταϊκά

Καταχώρηση 2014/10/15

έσοδα τοπικών κοινωνιών από αιολικά και μικρά υδροηλεκτρικά

Την απόδοση εσόδων από τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις τοπικές κοινωνίες όπου λειτουργούν μονάδες ΑΠΕ σχολιάζουν σε κοινή επιστολή τους προς την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, ΕΛΕΤΑΕΝ και ΕΣΜΥΕ. Οι δύο ενώσεις επισημαίνουν ότι αιολικά και μικρά υδροηλεκτρικά επωμίζονται δυσανάλογα μεγάλο βάρος συγκριτικά με τη διείσδυσή τους.

Η επιστολή των δύο ενώσεων ΑΠΕ  ήρθε κατόπιν της απόφαση του ΥΠΕΚΑ για την απόδοση από τη ΔΕΗ του 1% της αξίας της παραγόμενης ενέργειας από ανεμογεννήτριες και μικρά υδροηλεκτρικά στις τοπικές κοινωνίες (διαβάστε εδώ ποιες κοινότητες/δήμοι δικαιούνται επιστροφές από τη ΔΕΗ).

 

 

 

Όπως επισημαίνουν ΕΛΕΤΑΕΝ και ΕΣΜΥΕ στην επιστολή, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ, το ποσό που έχει παρακρατηθεί μέχρι σήμερα από τους παραγωγούς, είναι περίπου 16,5 εκατ. €. Από αυτά τα χρήματα, ποσοστό 73,5% προέρχεται από παρακράτηση επί των εσόδων λειτουργίας Αιολικών Πάρκων εγκατεστημένης ισχύος ίσης με το 38% της συνολικής εγκατεστημένη ισχύος έργων ΑΠΕ, ενώ ποσοστό 13,5% προέρχεται από την παρακράτηση επί των εσόδων λειτουργίας Μικρών Υδροηλεκτρικών έργων εγκατεστημένης ισχύος, ίσης με το 4,4% της συνολικής εγκατεστημένη ισχύος έργων ΑΠΕ.

Κοντολογίς, το 87% του ποσού των 16,5 εκατ. € που πρόκειται να αποδοθεί στους οικιακούς καταναλωτές των ΟΤΑ που είναι εγκατεστημένα τα έργα, προέρχεται από Αιολικά και Μικρά Υδροηλεκτρικά μόνο, τα οποία αντιστοιχούν μόλις στο 42,4% της συνολικής εγκατεστημένη ισχύος έργων ΑΠΕ ανά την επικράτεια.

Οι δύο ενώσεις ζητούν από το ΥΠΕΚΑ, στην επόμενη επικοινωνία για το ζήτημα, να υπογραμμίσει ότι τα οφέλη προς τις τοπικές κοινωνίες προέρχονται κατά κύριο λόγο για από τον άνεμο και το νερόκαι όχι από τις ΑΠΕ γενικώς και αορίστως.

Εκτός από το 1% επί του τζίρου της παραγόμενης ενέργειας που καταλήγει στις τοπικές κοινωνίες, ακόμα 1,7% καταλήγει στους ΟΤΑ και 0,3% στο Πράσινο Ταμείο με τη συνολική παρακράτηση επί των εσόδων προ φόρων να ανέρχεται σε 3%.

Επίσης, ΕΛΕΤΑΕΝ και ΕΣΜΥΕ ζητούν από το ΥΠΕΚΑ να εφαρμοστεί επιτέλους ο νόμος 3851/10 (άρθρο 7 παρ.4) που προβλέπει ότι το  80% επί του 1,7% που επιβάλλεται στον τζίρο αιολικών και μικρών υδροηλεκτρικών υπέρ ΟΤΑ πρέπει να διατίθεται για έργα στην τοπική κοινότητα όπου είναι εγκαταστημένα τα έργα.

Τέλος, ζητούν από το ΥΠΕΚΑ να επισπευστούν οι διαδικασίες για την απόδοση του 1% στους λογαριασμούς ρεύματος των κατοίκων των περιοχών εγκατάστασης.

Πηγή: econews