Προθεσμίες για άδεια χρήσης νερού (γεωτρήσεις, πηγάδια) και αγροτικού ρεύματος

 

Νόμος 4280/2014 

"Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών. Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις"

Υπηρεσίες Συμβούλου

Μέσα από την εμπειρία μας αλλά και το δίκτυο συνεργατών (γεωπόνοι, μηχανικοί, δασολόγοι, ερευνητές, κλπ) του γραφείου μας, είμαστε σε θέση να παρέχουμε  στους πελάτες μας εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβούλου και τεχνικής υποστήριξης για ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων.

Ενδεικτικά το γραφείο αναλαμβάνει υπηρεσίες συμβούλου για θέματα που αφορούν:

- Δασαρχεία και αδειοδοτήσεις έργων και δραστηριοτήτων

- Περιβάλλον, χωροταξία και χρήσεις γης

- Περιβαλλοντική και Δασική νομοθεσία

- Καλλιέργειες (αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, αγροδασοπονία, εναλλακτικές καλλιέργειες κ.α.)

- Επιδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ, δάσωση αγρών, νέοι αγρότες κ.α.)

- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (αιολικά - φωτοβολταϊκά, μικρές ανεμογεννήτριες κ.α.)