Προθεσμίες για άδεια χρήσης νερού (γεωτρήσεις, πηγάδια) και αγροτικού ρεύματος

 

Νόμος 4280/2014 

"Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών. Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις"

Υπηρεσίες

 

ΔΑΣΟΝΟΜΗ - ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΜΦΙΣΣΑ

 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει:

  • Μελέτες σύνταξης Δασικών Χάρτών με χρήση G.I.S.
  • Μελέτες διαχείρισης και προστασίας δασών και ορεινών βοσκοτόπων
  • Μελέτες δασοτεχνικών έργων (δασική οδοποιία, διευθέτηση ορεινών υδάτων κ.α.)
  • Μελέτες περιβαλλοντικές
  • Μελέτες φυτοτεχνικές και αποκατάστασης τοπίου
  • Τοπογραφικές αποτυπώσεις γεωτεμαχίων, δασών, μονοπατιών, περιφράξεων κ.λ.π.
  • Νέες και εναλλακτικές καλλιέργειες (π.χ. αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, αγροδασοπονία)
  • Υπηρεσίες πραγματογνώμονα σε δικαστικές διαμάχες με φυσική παρουσία στο δικαστήριο
  • Επίβλεψη δασοτεχνικών έργων - κατασκευών και δενδροφυτεύσεων