Προθεσμίες για άδεια χρήσης νερού (γεωτρήσεις, πηγάδια) και αγροτικού ρεύματος

 

Νόμος 4280/2014 

"Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών. Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις"

Αιολικά σε προστατευόμενες περιοχές: τι είπε ο Μανιάτης στη Βουλή [video]

Αιολικά σε προστατευόμενες περιοχές: τι είπε ο Μανιάτης στη Βουλή [video]

Καταχώρηση 2014/10/21

Υπάρχουν δυνατότητες για περαιτέρω επενδύσεις αιολικών στην Ελλάδα, απάντησε ο υπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης, στο περιθώριο επίκαιρης ερώτησης που δέχθηκε στη Βουλή από το βουλευτή της Δημοκρατικής Αριστεράς, Δημήτριο Αναγνωστάκη με αφορμή την επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα αιολικά πάρκα στην Εύβοια και την Κρήτη.

Μάλιστα ο υπουργός ΠΕΚΑ απάντησε στις αιτιάσεις της Κομισιόν για τη χωροθέτηση αιολικών πάρκων σε περιοχές όπου βλάπτεται στο φυσικό περιβάλλον, υποστηρίζοντας ότι το χωροταξικό των ΑΠΕ φέρει τη σφραγίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας και αποκάλυψε ότι σύντομα θα δοθεί απάντηση στη σχετική επιστολή της Επιτροπής την οποία δημοσιεύσαμε στο econews.

Σύμφωνα με τον ίδιο τον υπουργό, οι ΑΠΕ αποτελούν μια θετική συνεισφορά για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία, ενώ παράλληλα παρουσιάζουν μεγάλες δυνατότητες επέκτασης στη χώρα, παρόλο που δεν έχουμε πετύχει τους εθνικούς στόχους.

Όπως είπε ο κ. Μανιάτης “για μας πρόοδος, φιλολαϊκή πολιτική, εθνικά χρήσιμη και ωφέλιμη πολιτική είναι να αντιμετωπίσουμε το περιβάλλον, όχι ως μια αποστειρωμένη έκτασηκαι περιοχή πάνω από 25% της ελληνικής επικράτειας όπου απαγορεύεται ακόμα και να κοιτάξει κανείς, αλλά αντίθετα το φυσικό περιβάλλον πρέπει να το αντιμετωπίζουμε έτσι όπως ακριβώς επιβάλουν οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι όπως ακριβώς έχουν ήδη πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί. Και η προσέγγιση αυτή είναι μια προσέγγιση ανάπτυξης, προστασίας, ανάδειξης, δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και απόλυτης συμβίωσης των προστατευόμενων περιοχών με τις αντίστοιχες τοπικές κοινωνίες”.

Τι είπε ο κ. Μανιάτης:

-Για προστατευόμενες περιοχές

Θα αναφέρω, κύριε Πρόεδρε, ένα μόνο αριθμό καθώς χαίρομαι για αυτήν την ερώτηση, γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να το επαναλάβουμε στο Εθνικό Κοινοβούλιο: Η Ευρώπη έχει 27.000 προστατευόμενες περιοχές. Στην Ελλάδα οι προστατευόμενες είναι 419. Στις 27.000 προστατευόμενες περιοχές δουλεύουν 8.000.000 άνθρωποι και οι εθνικές οικονομίες έχουν κάθε χρόνο έσοδα 65 δισ. ευρώ, γιατί εκεί υπάρχει σοβαρή αντιμετώπιση του περιβάλλοντος, αναπτυξιακή, περιβαλλοντικά ευαίσθητη, κοινωνικά χρήσιμη.

Μην αναρωτηθείτε για τα αντίστοιχα μεγέθη της Ελλάδας. Θα είναι απογοητευτικά. Ακριβώς αυτήν την απογοήτευση και αυτήν τη λαθεμένη πολιτική πρέπει όλοι μαζί να συμφωνήσουμε και να την αλλάξουμε».

-Για φωτοβολταϊκά

Ερωτηθείς από τον Πρόεδρο της Βουλής, Ιωάννη Τραγάκη κατά πόσο η χώρα έχει πετύχει τους εθνικούς στόχους για τα φωτοβολταϊκά, ο υπουργός δήλωσε κατηγορηματικά ότι έχουν υπερκαλυφθεί.

-Ποιος θα απαντήσει για τις ερωτήσεις της Κομισιόν για το χωροταξικό των ΑΠΕ

Κατά τη δευτερολογία του, ο κ. Μανιάτης είπε «οι απαντήσεις επί της συγκεκριμένης προειδοποιητικής επιστολής έχουν πληρέστατα απαντηθεί από τις υπηρεσίες και επίσημα θα φύγουν από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας προς την επιτροπή. Ταυτόχρονα, τις επόμενες μέρες θα υπάρξει συνάντηση σε καθαρά τεχνικό επίπεδο ώστε να επιλυθούν οι όποιες απορίες. Άρα, για το ίδιο αυτό καθ’ εαυτό το θέμα οι τεχνικές απαντήσεις έχουν ήδη αποσταλεί και θα διευκρινιστούν και δια ζώσης.

“Έχουμε ενσωματώσει στο εθνικό μας δίκαιο το σύνολο των οδηγιών και κανονισμών που προβλέπονται για την προστασία του περιβάλλοντος σε σχέση με τις εφαρμογές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας”

Το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό και η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που εκπονήθηκε για το ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ και το οποίο είναι το διακύβευμα της συγκεκριμένης διαδικασίας, πρέπει να σας πω ότι υπέστη τον αυστηρότερο δυνατό έλεγχο. Ήταν ο έλεγχος του Συμβουλίου της Επικρατείας, του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας.

Διαβάζω κατά λέξη, για να μην υπάρξει παρανόηση, την απόφαση 1421 του 2013 του Συμβουλίου της Επικρατείας.

«Μετά από αίτηση ακυρώσεως διαφόρων οργανώσεων η στρατηγική μελέτη πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις δεδομένου ότι περιγράφει και αξιολογεί τις αναμενόμενες επιπτώσεις και την εφαρμογή του σχεδίου».

Συνεχίζει η απόφαση και καταλήγει: «Επομένως, οι περί του αντιθέτου προβαλλόμενοι λόγοι ακυρώσεως πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι».

Κατά συνέπεια από πλευράς εφαρμογής του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Εθνικού Δικαίου, το Συμβούλιο Επικρατείας έχει γνωμοδοτήσει και επ’ αυτού περιττεύει οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση.

-Τι υποστήριξε για τη χωροθέτηση των αιολικών πάρκων

Ερώτηση πρώτη: Άραγε, έχουμε προβλέψει να υπάρχουν προδιαγραφές, ώστε να μην επιβαρύνονται υπερβολικά συγκεκριμένες περιοχές; Απαντώ ενδεικτικά με τα κριτήρια που εφαρμόζονται. Πρώτον, θεσμοθετήθηκε η φέρουσα ικανότητα. Κατά συνέπεια στο ειδικό χωροταξικόέχουμε πει για όλη τη χώρα μέχρι ποιου βαθμού μπορούν συγκεκριμένες περιοχές να υποδεχθούν επενδύσεις από αιολικά πάρκα.

Δεύτερον: Προσδιορίστηκαν συγκεκριμένες αποστάσεις και η ισχύς των γεννητριών οι οποίες θα πρέπει να είναι απολύτως αποδεκτές. Προφανώς αυτά που συνιστούν γενικές αρχές σε εθνικό επίπεδο, όταν ερχόμαστε στην περιβαλλοντική έγκριση κάθε επένδυσης εξειδικεύονται, αναλύονται, αξιολογούνται από τις αρμόδιες κατά το νόμο υπηρεσίες και πάρα πολλές φορές μειώνονται σημαντικά τα μεγέθη των αντίστοιχων επενδύσεων.

Βεβαίως, υπάρχει και ένα ακόμα ζήτημα για το οποίο πρέπει πάντα να είμαστε ευαίσθητοι. Είναι το ζήτημα της ορνιθοπανίδας. Αφορά αυτό πράγματι την πλούσια ποικιλότητα της χώρας μας στο συγκεκριμένο αντικείμενο, όπου προβλέπεται η εκπόνηση ειδικών ορνιθολογικών μελετώνπροκειμένου να προστατεύουμε και αυτό το ευαίσθητο μέρος του συνολικού φυσικού μας περιβάλλοντος.

-Σχέδιο δράσης για τη βιοποικιλότητα

Επιτρέψτε μου μόνο, κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνοντας, να πω ότι έχουμε τη χαρά καθώς πριν από ενάμιση μήνα η χώρα μας για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια απόλυτης ανυπαρξίας μας στα ζητήματα της προστασίας την εθνικής βιοποικιλότητας -που είναι ο μεγαλύτερος πλούτος της πατρίδας μας καθώς περιλαμβάνει πάνω από 6.500 είδη, με αποτέλεσμα να έχουμε την πιο πλούσια βιοποικιλότητα της Μεσογείου- απέκτησε εθνική στρατηγική με συγκεκριμένο σχέδιο δράσης.

Δημοσιεύτηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση, την οποία είχα την τιμή να υπογράψω και η Ελλάδα πια έχει στρατηγική προστασίας αυτού του πλούτου, ο οποίος συνιστά ταυτόχρονα μια ηθική υποχρέωσή μας απέναντι στο σήμερα και στο αύριο.

Παράλληλα όμως -κι εδώ συμφωνούμε απόλυτα- συνιστά μια τεράστια αναπτυξιακή πολιτική στο πλαίσιο μιας ισόρροπης αειφορικής ανάπτυξης το γεγονός ότι μπορούμε να έχουμε ταυτόχρονα και συμβιούσες όλες μαζί τις δράσεις του τουρισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος, της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αειφορικής ύπαρξης των ανθρώπινων κοινωνιών σε αυτόν τον ευρύτερο χώρο».

 

Πηγή: econews

Δείτε ολόκληρη την ομιλία του υπουργού στη Βουλή στο βίντεο που ακολουθεί: