Προθεσμίες για άδεια χρήσης νερού (γεωτρήσεις, πηγάδια) και αγροτικού ρεύματος

 

Νόμος 4280/2014 

"Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών. Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις"

  • Μελέτες δασικές - δασοτεχνικές
  • Μελέτες περιβαλλοντικές
  • Μελέτες φυτοτεχνικές
  • Τοπογραφικά
  • Φωτοερμηνείες
  • Αντιρρήσεις κατά πράξεων χαρακτηρισμού
  • Δασικοί χάρτες
  • Εφαρμογές G.I.S.